Hire Me Direct

vineri, 9 februarie 2018

Goal number 1: Improve myself

Hello! Ce mai faceți? Poate vă întrebați nu numai ce e cu titlul, dar și ce se întâmplă cu blogul și canalul de Youtube în ultima vreme, ca să zic așa.
Cel mai probabil ați observat faptul că unele articole (cele scurte) sunt scrise doar în engleză, iar cele mai mari (în special recenziile) sunt scrise atât în română cât și în engleză.
Motivele principale pentru care se întâmplă aceste lucruri sunt dorința mea de a face o schimbare care în viitor să fie în bine și nevoia acută de a-mi îmbunătăți engleza. Deja am pierdut un interviu în domeniul meu de pregătire academică deoarece am fost foarte sinceră și am afirmat că-mi lipsește exercițiul la capitolul engleză. Asta în condițiile în care am primit ofertă de lucru unde 90% dintre interacțiuni interpersonale vor fi în engleză (adică engleza e ca un fel de limbă oficială a postului). 
Un mulțumesc special merge către Anda Zelenca, care, prin exemplu propriu, m-a încurajat foarte mult în demersul meu. 
Știu că o să primesc multă hatereală, n-aveți decât să-i dați drumul, nu mă interesează. De cele mai multe ori mă amuză situația persoanelor care îmi lasă comentarii răutăcioase.
Deci, ca o concluzie generală, pentru moment voi încerca să țin doar vlogurile în română iar celelalte clipuri să le filmez în engleză. Plus cât mai multe articole în engleză sau bilingve.
Un mare mulțumesc către toți cei care mă susțin în demersul meu, atât din mediul online, cât mai ales în mediul offline.


 Good morning! How is your day? Maybe you are wondering what it is with the title of this article, and what is happening with my blog and my Youtube channel lately.
Most probably you observed that I wrote a few articles (the short ones) just in English, and the bigger ones (especially reviews) are written both Romanian and English.
The main reasons for why is this happening are my wish to change something for better in the future and my acute need to improve somehow my English skills.
I already lost a job interview in my of academic training just because I was very very honest declaring that English exercising was at a low level. That's when I got a job offer where 90% of the interpersonal interactions will be in English (ie English is like some sort of official language of the job).
A special thank you goes to Anda Zelenca, who, throw a personal example, encourages me to go on my way, even it will be a hard way at beginning.
I know I'm gonna get a lot of hate, you only have to let it go, I'm not interested. Most of the time I am amused by the situation of people who leave me mischievous comments.
So, as a general conclusion, for the moment I will try to keep only the vlogs in Romanian and the other clips to film them in English. Plus as many articles in English or bilingual.

A great thank you to all who support me in my approach, both online and especially offline.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu